ÇANAKKALE YENİCE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLKSAN İlçe-İl Temsilcileri Seçimi

İLKSAN İlçe-İl Temsilcileri Seçimi

 

Konu: İLKSAN İlçe-İl Temsilcileri Seçimi

 

 

........................................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi   : a) Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün ….02.2016 tarih……..sayılı yazısı.

b) MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02.02.2016 tarih ve 1210579 sayılı yazısı.

Bakanlığımız İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün ilgi yazılarında belirtildiği üzere;

22/03/1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sandığın Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereği Marl-Nisan ayları içerisinde

İlçe Temsilcileri   ve  aynı  Yönetmeliğin  6.   Maddesi   gereğince  de   Haziran ayı  içerisinde İl   Temsilcileri seçimlerinin yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 26/01/2016 tarih ve 46668326-01.05.00/901 sayılı onayı ile Sandığın Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliğinde öngörülen usûl ve esaslara göre, İlçe Temsilcisi seçiminin 09 Nisan 2016 Cumartesi Günü ve İl Temsilcisi seçiminin de 11 Haziran 2016 Cumartesi Günü yapılması kararı alınmıştır.

Buna göre;İlçe Temsilcilik seçimi; 09 Nisan 2016 günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında İlçemiz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü  toplantı salonunda yapılacaktır.

Yazı ve eklerinin okulunuz/kurumunuzda görev yapan tüm ilksan üyelerine imza karşılığı tebliğ edilerek imza sirküsünün 10/03/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini, 

İlçemiz İlksan Temsilciler Kurulu Seçimine aday olmak isteyen ilksan üyelerinde aranacak şartlar:

 

a) En az 5 yıl sandığa üyeliği olmak,

 b)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkumiyet cezası alanlarla, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar" denilmektedir.

 İstenilen şartları taşıyan ve seçim için ön aday olmak isteyen üyelerin okul müdürlüğüne hitaben yazacakları form dilekçelerinin üst yazı ile 25/03/2016 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine elden teslim edilmesi,

 İlksan üyesi öğretmenlere imza karşılığı duyurularak, temsilci seçimine belirtilen tarih ve saatte katılımın sağlanması için;

 Gereğini rica ederim.

                                                                                    Zeki ATİK                                                                        

                                                                                     Müdür a.

                                                                                  Şube Müdürü

Dağıtım   : 1-Tüm Okul ve Kurum Müdürlerine

 

 

İLKSAN İlçe Seçimi Resmi yazı ve ekleri için tıklayınız..

 

Yeni Mahalle Çarşı Caddesi No 26 YENİCE / ÇANAKKALE - 02864743445

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.